Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T10:27:44+01:00
Szlachta w 16 i 17 wieku stanowiła aż 10 % całego społeczeństwa. Ustrój, który panował wtedy w Polsce nazwano nawet demokracją szlachecką. Podejmowała ona wiele ważnych decyzji w państwie. Rządziła za pomocą sejmików ziemskich oraz sejmu walnego. W 1505 roku król wydał także przywilej (konstytucję) "Nihil Nowi", czyli "nic nowego" na mocy której król nie mógł wydawać żadnych nowych praw bez zgody sejmu- szlachty.Czyli np. król nie mógł podwyższyć szlachcie podatków bez jej zgody. Szlachta posiadała także wiele przywilejów, takich jak niskie podatki, prawo wybierania posłów na sejm oraz prawo wybierania króla. Po śmierci Zygmunta Starego wprowadzono tzw. wolną elekcję, czyli każdemu szlachcicowi wolno było brać udział w wyborze króla. Zgodnie z ustalonymi później artykułami henrykowskimi szlachcic mógł zachować przywileje szlachty, nawet jeśli nie został wybrany na króla, a także może wypowiedzieć królowi posłuszeństwo. Niestety, szlachta nie chciała dać pieniędzy na wojsko, ponieważ bała się że zostanie ono wykorzystane do odebrania im władzy.
2 3 2