Z nieszczelnego kranu w ciągu 1 min wycieka ok. 60 mililitrów wody (1l= 1000 mililitrów)
a) ile l wody może wykapać z tego kranu w ciągu jednej doby
b) ile by kosztowała ta woda gdyby kran kapał przez cały miesiąc maj przyjmijmy że 1m3 zimnej wody kosztuje 2,80

2

Odpowiedzi

2009-11-18T19:22:37+01:00
1440*60mil=86400=86,4l


86,4*31=2678,4
2678,4*2,8=7499,52zł
2009-11-18T19:32:46+01:00
A)
1min = 0,060 l
1h = 60 min * 0,060 l = 3,6 l
24h * 3,6 l = 86,4 l
b)
1dzień = 86,4 l
maj = 31 dni
31 dni * 86,4 l = 2678,4 l
1m³ = 1000dm³ = 1000l
2678,4 l * 1000 = 2,6784 m³
cena
2,6784 l * 2,80zł = 7,50zł