Odpowiedzi

2009-11-19T09:19:19+01:00
Choroby układu krążenia. Jedną z najczęstszych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze. Szacuje się, że w Polsce dotyczy ono ponad 50% osób powyżej 65. r.ż. Drugą w kolejności jest choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna mięśnia sercowego - jedna z najczęstszych przyczyn zgonu w naszym kraju. Na trzecim miejscu należałoby postawić niewydolność krążenia (w tym niewydolność serca).

Inne choroby to wady zastawek, następnie zapalenia mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia, wreszcie kardiomiopatie - niezapalne schorzenia o niewyjaśnionej najczęściej przyczynie oraz zaburzenia rytmu pracy serca i przewodzenia bodźców.

Z chorób naczyń wymieńmy najczęstsze: miażdżycę naczyń obwodowych (tzw. miażdżyca zarostowa kończyn) oraz żylaki i zapalenia żył (powierzchownych i głębokich

Miażdżyca tętnic – odkładanie się cholesterolu, prowadzi do choroby naczyń wieńcowych, zawału i udaru mózgu.

- Nadciśnienie tętnicze – powoduje pękanie naczyń, choroby serca, niewydolność układu krążenia, nerek.

- Infekcje bakteryjne – przyczyna wad serca.

- Anemia – niedobory Fe i witaminy B12.

- Białaczka – uszkodzenie szpiku kostnego.

Profilaktyka:

· unikanie używek, stresu,

· zdrowy tryb życia,

· dieta ograniczająca tłuszcze zwierzęce,

· aktywność ruchowa.

3 3 3