Odpowiedzi

2009-11-18T19:25:24+01:00
Nierówność:
4x²-12x-9+5x²+25x>9x²-12x+4
25x>13/:25
x>13/25

rownianie 1.
(x-2)(x+2)=(x+1)(x-3)
x²+2x-2x-4=x²-3x+x-3
-4=-2x-3
-1=-2x
x=½

rownanie 2.
(x+6)(x-6)=-20
x²-36=-20
x²=16
x=4 v x=-4

2009-11-18T19:33:29+01:00
(2x-3)² + 5x(x+5) >(3x - 2)²
4x² + 9 + 5x² + 25 >9x² +4
9x² +34 > 9x² + 4
9x² - 9x² > 34 -4
0>30

nierownosc sprzeczna

2009-11-18T19:34:26+01:00
(2x-3)²+5x(x+5)> (3x-2)²
4x²-9+5x²+25x>9x²-4
4x²+5x²-9x²>-4-25+9
0x>-20
nierówność sprzeczna

a)x-2/x+1=x-3/x+2
6x-3x+6=6x-2x-12
6x-3x-6x-2x=-12-6
-5x=1 |:(-5)
x=-5/18

b)x+6/2=-10/x-6
1x+30=-x-6
10x+x=-30-6
11x=-36 |:11
x=-11/36