Odpowiedzi

2009-11-18T19:29:29+01:00
Kartezjusz:
-uważany za prekursora nowożytnej kultury umysłowej
- filozofia Kartezjusza - przejście od scholastyki do oświecenia. Tak jak scholastycy, stawia on sobie za zadanie ustalenie systemu i związku dla zasadniczych prawd nauki i religii. Nowością jest jednak to, że jedynie matematykę uznaje za naukę, matematyzuje naturę i uznaje jedynie rozumowe myślenie za źródło poznania.
- rozwój idei Kartezjusza doprowadził do powstania geometrii analitycznej, a badania własności geometrycznych krzywych metodami algebraicznymi do powstania rachunku różniczkowego i całkowego, a następnie geometrii różniczkowej.
- po raz pierwszy wprowadzil termin: 'funkcja', 'liczby urojone'
- prawo załamania światła [jego prace przyrodnicze z 1639]

Izaak Newton:
-badał załamanie (refrakcję) światła, pokazując, że pryzmat może rozszczepić białe światło w widmo barw, a potem soczewka i drugi pryzmat powodują uzyskanie białego światła ponownie z kolorowego widma. Na tej podstawie wywnioskował, że każdy refraktor (teleskop soczewkowy) będzie posiadał wadę polegającą na rozszczepieniu światła (aberracja chromatyczna), aby uniknąć tego problemu zaprojektował własny typ teleskopu wykorzystujący zwierciadło zamiast soczewki znany później jako teleskop Newtona (teleskop zwierciadlany)
- odwolujac sie do praw Keplera , tworzyl prace na grawitacją
-swiatlo sklada sie z czastek