Zadanie.1 Uzupełnij zdania.

Podczas spalania pierwiastków chemicznych w ......... powstają tlenki tych pierwiastków .W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego ,powstają tlenki ....... lub ......... niemetali .W reakcji chemicznej nazywanej reakcją ....., tlen i inny pierwiastek są ...... , a ........ to produkt reakcji chemicznej.

Zadanie.2 Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej tlenu z:
a)wapniem: b)berylem.

Zadanie.3
Stosowane w budownictwie wapno polne to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia.Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5 : 2.Oblicz masę tlenu znajdującego sie w 140 kg wapna palnego.

1

Odpowiedzi

2012-07-15T11:57:19+02:00

zad.1

Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków .W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego ,powstają tlenki metali lub tlenki niemetali .W reakcji chemicznej nazywanej reakcją syntezą, tlen i inny pierwiastek są substratami , a tlenek to produkt reakcji chemicznej.zad.2

a) wapń+tlen-->tlenek wapnia

b) beryl+tlen-->tlenek beryluzad.3

Ca:O=5:2


5+2=7


2 ---------------- 7

x --------------- 140kg


x=2*140g/7

x=40kg