Zapisz podane informacje w postaci układu rowniań.
1)w pewnej klasie jest x dziewcząt i y chłopców, razem 27 uczniów. Gdyby chłopców było dwa razy więcej , a dziewcząt dwa razy mniej, to klasa liczyłaby 24 uczniów.

2) Liczba a jest o 3 większa od liczby b. Średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa 14,5

3)Jaś ma x złotych a staś ma y złotych. Razem mają 35zł, ale Staś ma o 8 zł więcej od Jasia.

Zapisz odpowiedni układ równań:
Gdy do 20% liczby a dodamy liczbę b, otrzymamy 13. Gdy do liczby a dodamy 20% liczby b, otrzymamy 17.

Pliss pomocyy :( !!
sorka za małą ilość punktów ; // ...z gÓry bardzo dziękuje;*****

1

Odpowiedzi

2009-11-18T19:47:48+01:00
Zad 1
x - ilość dziewczyn
y - ilość chłopców
x+y=27
2y+1/2x=24 | *2

x+y=27
4y+x=48 | *(-1)

x+y=27
-x-4y=-48
-------------
-3y=-21 | : (-3)
y=7
x+7=27
x=20
Odp: dziewczyn jest 20 a chłopców 7

Zad 2

a - I liczba
b - II liczba

b=a-3
(a+b)/2=14,5 | *2

b-a=-3
a+b=29
-----------
2b=26 | : 2
b=13
a+13=29
a=16


Odp: Te liczby to: 13 i 16

Zad 3

x - ilosc pieniedzy Jasia
y - ilosc pieniedzy Stasia

x+y=35
y=x+8

x+y=35
-x+y=8
--------------
2y=43 | : 2
y=21,5
x+21,5=35
x=13,5

Odp: Jaś ma 13,5zł a Staś 21,5zł

Zad 4

a - I liczba
b - II liczba

20%a+b=13
a+20%b=17

0,2a+b=13
a+0,2b=17 | *(-5)

0,2a+b=13
-5a-b=-85
---------------
-4,8a=-72 | : (-4,8)
a=15
0,2*15+b=13
3+b=13
b=10

Odp: Te liczby to 15 i 10. :))