Do szkolnego klubu sportowego należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a)jakim procentem uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b)w zawodach uczestniczyło 37,5%wszystkich dziewcząt .ile dziewcząt należących do klubu nie bra.ło udziału ?

3

Odpowiedzi

2009-11-18T19:34:32+01:00
A) całość: 36+24=60

24/60 * 100% = 40%

b) 37,5% * 24 = 9
24 - 9 = 15
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:37:57+01:00
A).
x= liczba dzieci razem
x= 36+24
x=60 osób

60 - 100%
24- x%
x=(24×100%) ÷ 60
x=2400÷60
x= 40%
odp. dziewczynki stanowią 40% uczniów klubu.

b).
24-100%
x- 37,5%
x= (37,5%×24) ÷ 100%
x=900÷100%
x= 9 dziewczynek
odp. 9 dziewczynek nie brało udziału w zawodach
2009-11-18T19:53:07+01:00
A)36+24=60

60-100%
24-x
x=24*100%/60=40%-to jest ułamek 100będzie na dole

b) 24-100%
x-37,5%
x=37,5*42/100= 787,5/50 = 15 też ułamek100 na dole i 50 na dole