Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:32:52+01:00
Imperia to olbrzymia siła militarna i polityczna.. Każde z nich znacznie wpłynęło na dzieje historyczne i w znacznym stopniu zapisało się na kartach historii. Żaden z nas tak naprawdę nie wie jak wyglądałyby nasze dzisiejsze czasy gdyby nie na przykład cesarstwo Rosji (dawniej ZSRR). Przywódcy tego państwa ogromnie wpłynęli na dzisiejszą formę całego świata.
Ale zastanówmy się nad samym znaczeniu słowa „imperium”. Z łaciny imperium oznacza bardzo rozległe, wielonarodowe państwo, którego struktura utrzymywana jest poprzez przymus wywierany z jego ośrodka centralnego (w przeciwieństwie do federacji, której istnienie oparte jest na wzajemnym porozumieniu jej części składowych). Oznacza to, że ludność stanowiąca większość narodową w takim państwie wywiera nacisk na wszystkie mniejszości narodowe, często czyniąc to siłą.. Oprócz tego, że imperium zajmuje znaczną powierzchnię, to jednocześnie dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów, nazywane jest to imperializmem. Podporządkowując sobie sąsiednie kraje bądź ich części powoli rozrasta się i powiększa swe dotychczasowe granice. Czasem zdobywa terytoria zamorskie, ten typ pozyskiwania terenów zwie się imperializmem kolonialnym. Zazwyczaj jest to kraj o ustroju monarchicznym1.
Pojęcie imperium zostało użyte dla określenia najbardziej znanej jednostki tego rodzaju: imperium rzymskiego. Choć ta formuła rządów znana była już wiele wieków wcześniej, a najstarszym jego przykładem może być prawdopodobnie imperium akadyjskie2.
Imperium rzymskie to, myślę, idealny przykład, na którym prześledzić mogę przyczyny powstawania oraz upadania cesarstw. Wielkie aglomeracje miejskie, jakimi bez wątpienia są imperia, powstają w miejscach, gdzie sprzyjają temu warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Takimi dogodnymi miejscami były na przykład obfitujące w ryby tereny położone w pobliżu rzek czy mórz. Ważna rolę pełniły również wszelakie pasma górskie czy pojedyncze szczyty.

;]