Do szkolnego klubu sportowego należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a)jakim procentem uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b)w zawodach uczestniczyło 37,5%wszystkich dziewcząt .ile dziewcząt należących do klubu nie bra.ło udziału ?

3

Odpowiedzi

2009-11-18T19:34:34+01:00
A)36 + 24 = 60

24 / 60 x 100% = 40 %

b) 24 x 37,5% = 9
24 - 9 = 15 - w zawodach nie uczestniczyło 15 dziewcząt
2009-11-18T19:34:37+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:49:21+01:00
36+24=60 liczba wszystkich członków klubu sportowego
24/60 x100=40%
Dziewczęta stanowią 40% uczniów należących do klubu sportowego.

37,5% z 24=9 dziewcząt brało udział w zawodach
24-9=15 dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach