Zapisz podane informacje w postaci układu rowniań.
1)w pewnej klasie jest x dziewcząt i y chłopców, razem 27 uczniów. Gdyby chłopców było dwa razy więcej , a dziewcząt dwa razy mniej, to klasa liczyłaby 24 uczniów.

2) Liczba a jest o 3 większa od liczby b. Średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa 14,5

3)Jaś ma x złotych a staś ma y złotych. Razem mają 35zł, ale Staś ma o 8 zł więcej od Jasia.

Zapisz odpowiedni układ równań:
Gdy do 20% liczby a dodamy liczbę b, otrzymamy 13. Gdy do liczby a dodamy 20% liczby b, otrzymamy 17.

Pliss pomocyy :( !!
...z gÓry bardzo dziękuje;*****

3

Odpowiedzi

2009-11-18T19:41:14+01:00
1) x+y= 27
2x+y= 24

2)a+3=b
a+b:2=14,5

3) x+y=35
x+8=y

4)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:43:15+01:00
1. {x+y=10
{x/2+2y=24

2. {a+3=b to a-b=-3
{a+b/2=14,5

3. {x+y=35
{y-8=x to -x+y=8

4.{1/5 a+b=13
{a+1/5 b=17
20% to inaczej 1/5

/ kreska ułamkowa
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T19:43:26+01:00
1.
x+y=27
2y+x/2=24
2.
a=b+3
(a+b)/2=14,5
3.
x+y=35
y=x+8
4.
0,2+b=13
a+0,2b=17