Odpowiedzi

2010-10-22T01:32:40+02:00

Witaj :)

dane: m=6*10²⁴kg,  G=6,67*10⁻¹¹Nm²/kg²,  r=150mln km=1,5*10¹¹m,

M=2*10³⁰kg

szukane: Ew

-----------------------------------------------------------------------------------

Energia wiązania Ew jest energią, jaką trzeba dostarczyć do układu, aby

przekształcić go w zbiór nieskończenie od siebie oddalonych, nieruchomych

składników czyli do stanu niezwiązanego o energii  Ew = 0.

--- w rozważaniach zakładamy stałość energii kinetycznej ruchu obrotowego

Ziemi wokół własn ej osi,                                                                              --- należy zwrócić uwagę, że w stanie związanym energia całkowita Ew < 0      i im bardziej jest ona ujemna, tym trwalszy jest układ ponieważ tym więcej należy dostarczyć energii, aby przeprowadzić go do stanu niezwiązanego, dla którego Ew = 0.

Ew = - Ec

Ec = - GMm/2r = - 6,67*10⁻¹¹Nm²/kg²*2*10³⁰kg*6*10²⁴kg/[2*1,5*10¹¹m] =

Ec = - 26,7*10³²J ≈ - 2,7*10³³J

Ew = - [ -2,7*10³³J] = 2,7*10³³J

Energia wiązania układu Ziemia - Słońce wynosi ok.  2,7*10³³J.

 

Semper in altum.........................pozdrawiam :)


4 4 4