1. Żelazko włączono do gniazdka instalacji domowej zasilanej napięciem 230V. Przez spiralę grzejną popłynął prąd o natężeniu 3,5A.
a) Oblicz pracę prądu elektrycznego przepływającego przez żelazko w czasie 1 minuty.
b) Ile energii elektrycznej zużyło żelazko w tym czasie?

2. Jeżeli element grzejny piecyka elektrycznego zasilimy napięciem 230C to popłynie przez niego prąd o natężeniu 6,5A.
a) Oblicz moc tego grzejnika i wyraź ją w kW.
b) Oblicz energię elektryczną zużywaną przez grzejnik w ciągu doby.
c) Oblicz koszt zużytej energii elektrycznej, jeżeli 1 kWh kosztuje 0,35zł.

P.S. proszę o dokładne rozpisanie(dane,szukane,rozwiązanie), wytłumaczenie tego i o jednostki przy wszystkim.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T19:55:41+01:00
1)
dane:
U=230V
I=3A
t=1min=60s
szukane
W-?
a)W=U*I*t=230*3*60=41400[V*A*s=Ws]
41400Ws=41,4kWs
b)Praca prądu elektrycznego jest równa zużytej energii
2)
dane
U=230V
I=6,5A
t=25h
k=0,35zł/kWh
szukane
P-?
W-?
K-?
a)P=U*I=230*6,5=1495[V*A=W]
1495W=1,495kW
b)W=P*t=1,495*24=35,88[kW*h=kWh]
c)K=k*W=0,35*35,88=12,56[zł/kWh*kWh=zł]
1 5 1