1. Napisz program sprawdzający czy podany rok jest rokiem przestępnym (dany rok jest przestępny jeśli dzieli się przez 4 i nie dzieli się przez 100 lub dzieli się przez 400). Program wykonuje sprawdzenia dla lat z zakresu 1 – 2009, dla pozostałych wyświetla komunikat „Błędne dane”. Przedstaw działanie programu na schemacie blokowym.

3. Napisz program, który na podstawie danych: masa ciała, wzrost i płeć obliczy BMI i wyświetli stosowaną informację. Program sprawdza poprawność wprowadzonych danych.

BMI – oznacza wskaźnik masy ciała. Jest obliczany ze wzoru:
4. Napisz program wystawiający ocenę za uzyskane punkty na sprawdzianie.
Przedstaw działanie programu na schemacie blokowym. Z klawiatury wprowadzamy p- ilość punktów uzyskanych.
Jeżeli uzyskano 90 do 100pkt – ocena 5, 75 do 89pkt – ocena 4, 60 do 74pkt – ocena 3, 40 do 60pkt – ocena 2, poniżej 40pkt –ocena 1.

Pamiętaj, aby w programie i na schemacie wpisać swoje dane (imię, nazwisko, klasa, grupa)

Prześlij programy w wersji źródłowej (pliki z rozszerzeniem cpp) oraz projekty w programie ELI (2 pliki z rozszerzeniem sch i prj).

1

Odpowiedzi

2009-11-21T19:51:57+01:00
Program kalendarz z rokami przestępnymi