1. nazwij wyrażenia algebraiczne
a) b) c)
2n 2k+3 (n+m):25
s:5 2(a+1) 4t-p:0,1
a+b 5a+9+7d (a+b)(a-b)
n-m 2(c+d)² z+z²-z

2.zapisz za pomocą symboli matematycznych

a)suma liczb 5 i a
b)różnica iloczynu liczb 3 i s oraz d
c)trzecia potęga liczby m
d)iloraz sumy liczb 0,5 i k oraz liczby 50
e)różnica kwadratów liczb a i b
f)iloczyn kwadratu liczb z i połowy liczby t

2

Odpowiedzi

2009-11-18T19:44:21+01:00
Po prostu ostatnie dzialanie tak sie nazywa to
jednomian 2n
suma 2k+3
iloraz (n+m:)25
iloraz
iloczyn
iloraz
suma
suma
iloraz
roznica
iloraz
roznica
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T19:49:05+01:00
1.
2n - podwojona liczba n
2k+3 - suma iloczynu liczb 2 i k oraz 3
(n+m):25 - iloraz sumy liczby n i m oraz liczby 25
s:5 - iloraz liczby s i 5
2(a+1) - podwojona suma liczb a i 1
4t-p:0,1 różnica iloczynu liczb 4 i t oraz ilorazu liczb p i 0,1
a+b - suma liczb a i b
5a+9+7d - suma iloczynu liczby 5 i a oraz liczby 9 oraz iloczynu liczb 7 i d
(a+b)(a-b) - iloczyn sumy i różnicy liczb a i b
n-m - różnica liczb n i m
2(c+d)² - podwojony kwadrat sumy liczb c i d
z+z²-z = z² - kwadrat liczby z

2.
a) 5+a
b) 3*s - d = 3s - d
c) m³
d) (0,5 +k)/50
e) a² - b²
f) z²*(t/2) = (z²t)/2
1 5 1