Odpowiedzi

2009-11-19T08:06:58+01:00
PO ANG:
- Sally, where would you like to go on holiday?
- I'm dreaming about holidays in Italy.
- Why?
- Well, I love this country. I was there 2 years ago and I want to back. It is something special in this country, in this people. I'd like to live there when I grow up! And you?
- I want to see New York!
- Wow! But, isn't it too far ?
- No, not for me.
- What would you like to see there?
- The Statue of Liberty. It is very famous sculpture.
- So I hope I'll go to the Italy, and you will see New York City!
- Yes, me too! Bye.
- See you soon .

PO PL:
- Sally, gdzie chciałabyś pojechać na wakacje?
- Marzę o wakacjach we Włoszech.
- Dlaczego?
- Kocham ten kraj! Byłam tam na wakacjach 2 lata temu i zamierzam wrócić. Jest tam coś magicznego i ci ludzie.. Chciałabym tam mieszkać kiedy dorosnę. A ty?
- Chcę zobaczyć Nowy Jork!
- Wow! Ale czy to nie jest za daleko?
- Nie, nie dla mnie.
- A co chciałabyś tam zobaczyć?
- Statuę Wolności, to bardzo sławny posąg.
- Mam nadzieje, że pojadę do Włoch, a ty zobaczysz Nowy Jork!
- Ja też, pa!
- Do zobaczenia.
2009-11-19T12:32:16+01:00
A: where you go to the Holiday ??
B: I don't know maybe in Egypt my parents Over departure for warm countries thought ;)
A : It's fantastic !! It is see pyramids my dream,You are lucky chap
B: There it issues not be it no young people parents only and I
A: You exaggerate
B: We will see else where I go
A: Surely there will be topping vacations
B: Maybe ....

Po Polsku
A: gdzie wybierasz się na wakacje ??
B: Nie wiem, może do Egiptu, rodzice myślą nad wyjazdem do ciepłych krajów
A:To jest fantastyczne moim marzeniem jest zobaczyć piramidy jesteś szczęściarzem
B: Wydaje ci się ! Nie będzie tam żadnej młodzieży tylko ja i rodzice
A: przesadzasz
B: Zobaczymy jeszcze gdzie pojadę
A: To na pewno będą dobre wakacje
B: Może...