Zad. 1
W dany trójkąt równoboczny wpisz trójkąt i opisz koło na tym trójkącie. Ile razy pole koła opisanego jest większe od pola koła wpisanego ?

zad. 2
Pole pierścienia jest równe 16π cm², a obwód wewnętrzny pierścienia wynosi 6π cm. Oblicz promień zewnętrzny pierścienia.

PILNIE POTRZEBUJE !!

1

Odpowiedzi

2009-11-18T22:53:33+01:00
R-promień okregu opisanego
r-promień okręgu wpisanego
R=⅔h
r=⅓h
P₁=πR²=π(⅔h)²=4/9h²π
P₂=πr²=π(⅓h)²=1/9h²π

[4/9h²π]:[1/9h²π]=4/9*9/1=4

Jest 4 razy większe


2.
r - promień okręgu wewnętrznego
R -promień okręgu zewnętrznego
P = 16π
Ob = 6π
2πr = 6π
r = 3
P₁ = πr² = 9π
P = P₂ - P₁
16π = P₂ - 9π
P₂ = 25π
πR² = 25π
R² = 25
R = 5
28 4 28