Odpowiedzi

2009-05-14T11:46:15+02:00
Z definicji: Punkt S jest środkiem ciężkość i leży na na punkcie przecięcia na połowie odcinków z naprzeciw ległymi punktami, dzieląc te odcinki w proporcji 1:2.
Łącząc Punkty SA SB SC otrzymujemy przeskalowany trójkąt ABC ponieważ długość ich boków zachowują proporcje do boków trójkąta ABC.
Natomiast trójkąt A₁B₁C₁ również zachowuję proporcję (jego boki są dwukrotnie krótsze do odpowiadającym im boków w trójkącie ABC)

W związku z tym A₁B₁C₁ ≡ trójkąta KLM
1 3 1