Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:52:48+01:00
ROŚLINY NAGOZALĄŻKOWE (nagonasienne), Gymnospermatophyta (Gymnospermae) - jest to gromada roślin nasiennych, w której wyróżniamy ok. 750 gatunków na całej kuli ziemskiej. Są to rośliny drzewiaste, jedno- lub dwupienne:
- jednopienne - rośliny mające na tym samym okazie zarówno męskie, jak i żeńskie organy płciowe, np. u roślin kwiatowych występują kwiaty pręcikowe (męskie) i słupkowe (żeńskie). Do jednopiennych roślin należy np. sosna, leszczyna, brzoza, kukurydza;
- dwupienne - rośliny mające na jednych osobnikach tylko kwiaty żeńskie (słupkowe), na drugich — tylko kwiaty męskie (pręcikowe). Dwupienność uniemożliwia samozapylenie. Do dwupiennych roślin należą np. wszystkie gatunki topoli, wierzby, konopie, chmiel.
Kwiaty roślin nagozalążkowych są zazwyczaj rozdzielnopłciowe, wiatropylne i bez okwiatu. Zalążki (a po ich zapłodnieniu nasiona) rozwijają się na powierzchni wolnych owocolistków, niczym nie osłonięte (stąd nazwa gromady). Owoce nie tworzą się, gdyż owocolistki nie są zrośnięte w zalążnię. Niekiedy łupina nasienna mięśnieje (np. u miłorzębowych) albo obrasta nasienie mięsistą warstwą (np. u cisowatych, jałowców). Owocolistki są zwykle zebrane w kwiatostany (szyszki), pręciki zebrane w kwiaty szyszkokształtne, kłosokształtne lub kotkowate. W drewnie występują cewki. Nagozalążkowe pochodzą od pierwotnych paprotników, z którymi łączą je paprocie nasienne, które pojawiły się w górnym dewonie i panowały wśród roślinności mezozoicznej.
1 5 1
2009-11-18T21:53:32+01:00
Zapylenie- pyłek pada na znamię słupka,
pyłek kiełkuje łagiewką pyłkową-dochodzi do zapłodnienia,
z zalążka powstaje nasionko.