Struktury te są wyraźnie widoczne w komorkach niedzielących się.Nie są oddzielone od pozostałych składników żadną błoną biologiczną.Kształt, wielkość i liczba tych struktur jest ściśle zależna od aktywności metabolicznej komórki. Zależność ta jest wprost proporcjonalna.Najważniejszymi składnikami chemicznymi są RNA i białka, wśród których znajduje się polimeraza RNA odpowidająca za syntezę pre-rRNA

1

Odpowiedzi

2009-11-18T19:54:29+01:00