Napisz równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego:
a) Węglowodoru szeregu alkanów o 15 atomach węgla w łańcuchu
b) Węglowodoru szeregu alkenów o 22 atomach węgla w łańcuchu
c) Węglowodoru szeregu alkinów o 19 atomach węgla w łańcuchu

1

Odpowiedzi

2009-11-18T20:24:59+01:00
A)
C15H32+23O2---> 15CO2+22H2O
C15H32+21/2----> 15CO+16 H2O
2C15H32+21O2--> 30CO+32H2O
C15H32+8O2--> 15C+16H2O
b)
C22H44+33CO2-->22CO2+22H2O
C22H44+22O2-->22CO+22H2O
C22H44+11O2-->22C+22H2O
c)
C19H36+56O2-->19CO2+18H2O
C19H36+37/2O2-->19CO+18H2O |*2
2C19H36+37O2-->38CO+36H2O
C19H36+9O2-->19C+18H2O