Ziinterpretujcie te Błogosławieństwa.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie,
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T20:04:45+01:00
My mieliśmy na religii takie rozważanie niewiem czy to o to chodzi:)

1. Ludzie ubodzy w duszy bardziej wpatrują się w Boga, który ma dla nich otwarte serce
2. Kiedy za życia będziemy się smucic to i tak Bóg wynagrodzi to w niebie
3. Z powodu awantur, ludzie nie akceptują słów innego człowieka
4. Ci, którzy są źli zawsze dosięga sprawiedliwośc, a ci, którzy jej pragną zostaną nagrodzeni
5. Każy człowiek zasługuje na drugą szansę i przebaczenie
6.Tylko czyste serce może kocha Boga
7.Bóg jest dawcą pokoju i miłości
8. Ci ludzie, którzy chcą dobrze dla innych, naśladują Chrystusa i ponoszą cierpienie, w zamian za to będą życ wiecznie w niebie