1.Jaką formą jest opera i jak powstała ?
2.Elementy składowe opery.
3. Najsłynniejsze nazwisko kompozytora.
4. Ramy czasowe baroku.
5.Tytuły pierwszych oper.
Jestem w kl. I gim. mam nadzieję że mi pomożecie.
6.Ramy czasowe renesansu.
7.Najwybitniejsi kompozytorzy.
8.Tematyka madrygałów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T21:41:19+01:00
1. Opera jest to forma wokalno - instrumentalna o treści świeckiej, np. mitologicznej, historycznej. Pierwsze opery powstały we Włoszech ok. 1600r. najważniejszym kompozytorem jest Claudio Monteverdi.
2.W skład opery wchodzą:
-śpiewane partie solowe: recytatywy i arie
-śpiewane pwrtie zespołowe : duety, tercety, kwartety itd.
-partie chóralne
-balet
-partie instrumentalne: uwertura ( poprzedza opere), intermezza
(wstawki między arią a recytatywem), antrakty (pomiędzy aktami)
3.Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Heandel.
4.Barok 1600 - 1750
5.Orfeusz, Ariadna i Powrót Ulissesa do ojczyzny.
6. 2 połowa XV w. do końca XVI w.
7. Mikołaj Gomółka,Claudio Monteverdi,Giovanni Pierluigi da Palestrina,Jacob Obrecht,Nicolas Gombert,Orlando Di Lasso.
8." W muzyce świeckiej" rozwijały się pieśń i madrygał.Madrygał opowiadał o miłości, życiu dworskim.
22 4 22