74/37
Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, korzystając wymienione niżej substraty i produkty.

Substraty: siarka, chlor, azot , fosfor, tlen, tlenek miedzi (II), sód, wapń.

Produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:15:31+01:00
Siarka + wodór - siarkowodór
chlor + wodór - chlorowodór
azot + wodór - amoniak
fosfor + wodór - fosforowodór
tlen + wodór - woda
tlenek miedzi (II) + wodór - miedź + woda
sód + wodór - wodorek sodu
wapń + wodór - wodorek wapnia
10 4 10