Odpowiedzi

2009-05-12T20:48:01+02:00
√√dane:pP=48cm;d1-krótsza przekątna;
p=d1×d2/2 to d2=2p/d1=2×48/8=12;przekątne w rombie przecinają się pod kątem prostym,z tw.pitagorasa mamy:
a²=(d1/2)²+(d2/2)²;
a²=(8/4)²+(12/2)²;
a²=4²+6²;
a²=16+36;
a²=52;
a=√52;
a=2√13;
obw=4a=4×2√13=8√13 cm

2009-05-12T21:37:05+02:00
D₁=8cm
d₂=?
P=48cm²
P=½d₁d₂
d₂=2P÷d₁
d₂=2×48÷8=12cm
P=ah
48=ah
a²=(½d₁)²+(½d₂)²
a²=(½×8)²+(½×12)²
a²=4²+6²=16+36=52
a=√52≈7cm
Obw.=4a
Obw.=4×7=28cm