Odpowiedzi

2011-07-27T14:43:31+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) M CaCO3=100g/mol
100g CaCO3-----1mol
xg CaCO3--------12moli
x = 1200g CaCO3

1mol CaCO3------6,02*10^23 cząst.
12moli CaCO3-------x cząst.
x = 72,24*10^23 cząst.

2)
a.
22,4dm3 CH4-----1mol
11,4dm3 CH4-------xmoli
x = 0,51mola

b.
22,4dm3 SO3-----1mol
5,6dm3 SO3-------xmoli
x = 0,25mola

2011-07-27T14:50:41+02:00

1.

M CaCO₃ = 40g+12g+3·16g=100g/mol

 

100g - 1 mol

x g - 12 mol

_________________

x=1200g

 

 

Liczba cząsteczek:

12·6,02·10²³=72,24·10²³ cząst.

2.

a) 11,4 dm³ metanu - x mol

22,4 dm³ - 1mol

___________________________

x=0,51mol

 

b) 5,6 dm³ tlenku siarki (VI) - x mol

22,4 dm³ - 1 mol

________________________________

x=0,25mool