Proszę zrobić mi to dzisiaj, gdyż potrzebuję tego na jutro. Dziękuję
1. Określ nastrój ody "Do Radości" Friedricha Schillera: podniosły, radosny, smutny, melancholijny
2. Z jakimi zjawiskami kojarzy się poecie radość? Wypisz z tekstu poetyckie określenia radości i wyjaśnij ich symboliczny sens.
3. Do kogo wiersz jest skierowany? Do czego wzywa?

Wiersz:
O Radości, iskro bogów,
kwiecie elizejskich cór,
święta, na twym świętym progu
staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi
tam, gdzie twój przemówi głos.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz
stanie tutaj pośród nas,
i kto wielką miłość znalazł,
ten niech z nami dzieli czas.

Z nami ten, kto choćby jedną
duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem
biegnie sypiąc złote skry,
jak zwycięzca i bohater -
biegnij, bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
na Radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie,
z niej - najwyższy niebios krąg.

Bracie, miłość niezmierzona
mieszka pod namiotem z gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona
i ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,
ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie
miłość, miłość mieszka tam.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T12:28:15+01:00
WIERSZ JEST podniosły, radosny PATETYCZNY
raDOŚĆ KOJAZYS IE POECIE Z BOGAMI Z KWIATAMI elizejskich cór,

Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
na Radości złoty ślad.
DLA PODKRESLENIA ZNACZENIA RADOŚCI ZACZYNA POETA RADOSCIA KOLEJNE WERSY TZW ANAFORA
Anafora - w literaturze: powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi.
rADOŚC TYOWARZYSZY CAŁECU WIERSZOWI
SKIEROWANY JEST DO LUDZI PRZYJACIELI -->Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,Kto przyjaciel, ten niech zaraz
stanie tutaj pośród nas,radoSC KOJAZY SIE POECIE Z WYBUCHEM WULKANU ---->Radość tryska z piersi ziemi,
10 2 10