Napisz kilka zdań o swoim ulubionym sporcie:

- napisz na czym on polega,
- dlaczego jest lubiany,
- jak często go uprawiaszmi o jakiej porze.

Tylko proszę nie z neta, bo z neta to każdy głupi potrafi.
Mysle, że 15 pkt to wystarczająco jak na takie krótkie zadania.

2

Odpowiedzi

2009-11-18T20:15:29+01:00
Volleyball is my favourite sport. I like this sport because it is a team game. There are six players in each group. A special ball and a net are needed to play the game. The game consists in hitting the ball with any body part ( most often with hands) in such a way that it flies above the net. Every team can hit the ball three times. A team scores when the opposite team loses the ball or throws it outside the court. The winning team is a team that scores 25 points and wins by 2 points. I like playing volleyball with my friends and family, and I like watching on TV when a Polish team is playing


Siatkówka jest moim ulubionym sportem. Lubię ten sport, ponieważ to jest zespołowa gra. Są sześciu graczy w każdej grupie. Specjalna piłka i sieć są potrzebowane, by zagrać uczciwie. Gra polega na uderzaniu piłki z jakaś część ciała ( najczęściej z ręce) w takiej drodze, którą to leci ponad sieć. Każdy zespół może uderzyć piłkę trzy razy. Zdobyć punkty zespołu kiedy przeciwny zespół gubi piłkę albo rzuca to na zewnątrz boiska. Zwycięski zespół jest zespół, który zdobywa 25 punktów i wygrywa do 2 punktów. Lubię granie w siatkówkę z moimi przyjaciółmi i rodziną i lubię oglądać na TV kiedy polski zespół gra

32 4 32
2009-11-18T20:50:21+01:00
My favourite sport is basketball .
The game of basketball is about scoring a basket to your opposition team , the team with most baskets wins.Two points is for one basket inside the key and three points outside the key. You are nearly not allowed to touch a player of the opposition team.
I like basketball because it is very exciting , fast and a spectacular sport . I play basketball at a training once a week usually on weekends and at there is a game on a day during the week.
66 4 66