A.
1. Pierwiastk chemiczny ( symbol Fe ) budujący jądro wewnetrzne Ziemi.
2. Obejmuje skorupe ziemską i górną warsrwa płaszcza zewnetznego ziemi.
3. Inna nazwa prądów cieplnych wystepujących w płaszczu Ziemi.
4. Jedna z metod badania wnetrza Ziemi.
---------------------
B.
1. Wzmień nazwy procesw będoncym efektem ruchu płyt litosfery.
2. Wyjaśnij, dlaczego dno oceanu Atlantyckiego rozszerza się.
3. Wymień 3 przykłady skutków trzęsień ziemi.
4. Wymień nazwy czterech obszarów szczególnie narażonych na występowanie trzęsień ziemi.
5. Podaj przykłady działań podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi.
6. Tsunami- Wymień dwa następstwa tego zjawiska.
Pomóżcie plis!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:38:40+01:00
A1 żelazo
A2 litosfera
A3
B1 fałdowania- tworzenie się gór
B2 ponieważ płyta euroazjatycka i płyta amerykańska oddalają się od siebie
B3 fale tsunami, zniszczenia terenu i budynków, ofiary śmiertelne
B4 są to miejsca gdzie występują ryfty, np Islandia, rów mariański
B5 coraz nowsze aparaty sejsomograficzne wcześniej wykrywają trzęsienia ziemi, przez co można uprzedzic ludzi o zagrożeniu
B6tsunami powstaje na skutek trzęsień ziemi, i po zderzeniu się płyt
1 5 1
2009-11-18T20:39:39+01:00
A.
1. żelazo
2. litosfera
3. prądy konwekcyjne
4. Wiercenia
B.
1. ryfty, subdukcja, uskoki przesuwcze
2. ponieważ następują ruchy płyt tektonicznych
3. straty w ludziach, straty materialne, straty przyrodnicze
4. basen Morza Śródziemnego. Nie tylko Włochy, ale i Grecja, Turcja, Islandii.
5.
-Zrozumienie współdziałania sił przenoszonych wzajemnie pomiędzy obiektem budowlanym a podłożem w miejscu posadowienia.
-Przewidywanie potencjalnych skutków trzęsień ziemi w obszarach zurbanizowanych
-Zaprojektowanie, wybudowanie oraz utrzymanie konstrukcji w zgodzie z wymaganiami normowymi odnoszącymi się do oceny szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
6.powodzie i trzęsienia ziemi