Odpowiedzi

2009-11-18T20:48:58+01:00
W załączniku masz całą str. 23
3.24
Morze Bałtyckie
śródlądowe
415 tys. km2
12 tys. lat
52m
głębia Landsort 456m
zimą od 13*C do 0*C , latem od 0*C do 2*C
7.5%
zanieczyszczone

4.24
a) około 83.2%
b) 125000000:38100000 = około 3kg

5.25
rzeki doprowadzające duże ilości ścieków przemysłowych i komunalnych
nawozy sztuczne
chemiczne środki ochrony roślin
wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych
skutki:
wymieranie fauny i flory
upadek turystyki
upadek rybołówstwa

6.25
Dzieje się tak między innymi dlatego, iż nad Morzem Norweskim występuje prąd ciepły - płn. Atlantycki (Norweski), ów prąd przynosi ciepłe powietrze czym ociepla wody, sprawiając, że porty znajdujące się nawet poza kołem podbiegunowym nie zamarzają. Północnoatlantycki prąd podnosi temperaturę powietrza o co najmniej 5 stopni, dlatego granica lasów iglastych - tundry występuje daleko na północy. Na taki stan rzeczy wpływa także to, iż Bałtyk jest morzem słabo zasolonym, a wiadomo gdy większe zasolenie wód tym temperatura zamarzania jest mniejsza.

1.25
*bielicowe, piasek i żwir, lasy iglaste, niski
*czarnoziemy, less, stepy, wysoki
*brunatne i płowe, gliny polodowcowe, lasy liściaste i mieszane, średni

2.26

Dlatego, ponieważ skałą macierzystą tej gleby jest glina morenowa, która związana jest z umiarkowaną strefą klimatyczną i występującymi na niej lasami iglastymi, mieszanymi i liściastymi.

3.26
naturalne: uboga roślinność, budowa geologiczna, forma ukształtowania
antropogeniczne: nadmierne wycinanie lasów, zła melioracja, zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe

1.26
funkcje przyrodnicze: reguluje obieg wody w przyrodzie, chroni gleby na stokach przed erozją, pochłania CO2, jest środowiskiem życia dla organizmów żywych, produkuje tlen.
funkcje gospodarcze: dostarcza drewna i roślin leczniczych, dostarcza zwierzyny łownej, dostarcza grzybów, jest miejscem rekreacji dla człowieka

2.27
poziomo liściaste - lipa, dąb
iglaste - sosna, świerk

3.27
b) województwo dolnośląskie, pomorskie
c) żubr, lis, wilk, sarna

4.28
najmniejsza : łódzkie, lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.
Spowodowane niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i rodzajem gleb.
największe: lubuskie, podkarpackie, pomorskie, ponieważ panują tam odpowiednie warunki do rozwoju lasu (gleby, klimat)

1.28/29
a) Ojcowski
b) Białowieski
c) Pieniński
d) Świętokrzyski
e) Woliński
f) Kampinowski
g) Tatrzański
h) Słowiński
i) Gór Stołowych
j) Poleski

2.29

park narodowy: rezerwat przyrody:
*powyżej 1000ha. poniżej 500ha.
*znacznie ograniczona lub zakazana.
bywa także zabroniona.
* możliwość poruszania się dozwolona lub bywa że
tylko po wyznaczonych ścieżkach. nieraz zabroniona

3.30
rośliny: mikołajek nadmorski, kosodrzewina, limba
zwierzęta: żubr, żbik, świstak
i opisz któryś gatunek

4.30
- utworzenie parku nauki i kultury jak np. w Chorzowie
- udostępnienie kopalni do zwiedzania
- założenie tam muzeum lokalnego
- hałda jako tor saneczkowy czy stok narciarski