Zad. 1 Do naczynia zawierającego 2 kg wrzątku dodano 1 MJ energi . Ile wyparowało. Ile wrzątku zostało w naczyniu


Zad. 2 Ile energi należy dostarczyć do 500g wody o temperaturze 50 stopni celcjusza aby cała woda wyparowała

Prosze przynajmiej jedno zadanie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-18T20:28:21+01:00
2. temp. parowania wody - 100 C
Q = cm(T2-T1)
Q = 4200 J/kgK * 0,5kg * 50kg = 105000J
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:43:32+01:00
Zadanie 1
dane
m = 2 kg
E = 1MJ = 1000000J
szukane
Cp = ?
rozwiązanie
E = Q
Q = Cp * m
Cp = Q/m
Cp=1000000/2
Cp= 500000 J/kg

Odp.Wyparowało 500000 J/kg ciepła. w naczyniu zostało 1 kg wrzątku.