Odpowiedzi

2009-11-20T21:52:33+01:00
Mam tylko to:

Zadanie 5/46

a)
Z piasków bitumicznych uzyskuje się czystą ropę;

b)
Piaski bitumiczne powstają po wydostaniu się ropy ze skorupy ziemskiej;

c)
Większość bitumicznych piasków znajduje się zbyt głęboko lub w zbyt rozproszonych złożach, aby ich eksploatacja była opłacalna. Jednak ostatnio przedsiębiorstwom wydobycia roponośnego piasku przyszła nowoczesna technika oraz kanadyjski rząd , który obniżył podatek od użytkownika zasobów naturalnych na kilka pierwszych lat.

d)
- zanieczyszczone powietrze (pyły, spaliny, opary siarki);
- duże zużycie wody;
- duże zużycie gazu ziemnego;

4 2 4