Znajdź taka liczbę naturalną o której wiadomo że jesli dodamy do niej jej odwrotność to otrzymamy liczbę naturalnąwypisz wszystkie ułamki właściwe których odwrotność jest ułamkiem o licznkiu
5

wpisz brakujace liczniki i mianowniki ułamków
3/7x...../....=4/21
1 1/2 x ...../.....= 1/2
6/7x ...../.....=2 2/7


1

Odpowiedzi

2009-11-18T20:25:04+01:00