Odpowiedzi

2009-11-18T20:24:12+01:00
Zamrażanie to przejście z cieczy w ciało stałe. Przebiega w temperaturach ujemnych od -0 C
2009-11-18T20:32:12+01:00
Rozmrażanie produktów zamrożonych jest to proces zmiany stanu stałego w ciekły zawartej
w zamrożonych produktach wody, poprzez stopniowe podwyższanie temperatury
wewnętrznej produktów i przywrócenie im ich własności naturalnych. Proces ten odbywa się
przez doprowadzenie ciepła z zewnątrz. W wyniku przemiany fazowej i topnienia kryształów
lodu następuje zmiana właściwości fizycznych produktów warunkująca m.in. ich przydatność
technologiczną i konsumpcyjną.Ilość ciepła niezbędnego do całkowitego rozmrożenia produktu zależy od jego masy, zawartości wody , stopnia jej wymrożeniaw i może być obliczona w sposób przybliżony.
Ilość ciepła potrzebna do rozmrożenia produktu odpowiada ilości ciepła odprowadzanego podczas zamrażania.
2009-11-18T21:33:25+01:00
Zamarzanie jest procesem przechodzenia substancji ze stanu ciekłego w stan stały .przebiega w temperaturach mniejszych od
0 stopni C.