Odpowiedzi

2009-11-18T20:29:13+01:00
1. listy główne (ewangeliczne):

- do Rzymian
- do Galatów
- pierwszy i drugi do Koryntian
- pierwszy i drugi do Tesaloniczan

2. listy więzienne (prawdopodobnie powstały w czasie pobytu Pawła w więzieniu):

- do Filipian
- do Efezjan
- do Kolosan
- do Filemona

3. listy pasterskie (to listy skierowane do jego uczniów i współpracowników):

- do Tytusa
- pierwszy i drugi do Tymoteusza
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:30:36+01:00
Listy Pawła:

* List do Rzymian (Rz)
* 1 List do Koryntian (1 Kor)
* 2 List do Koryntian (2 Kor)
* List do Galatów (Ga)
* List do Efezjan (Ef)
* List do Filipian (Flp)
* List do Kolosan (Kol)
* 1 List do Tesaloniczan (1 Tes)
* 2 List do Tesaloniczan (2 Tes)
* 1 List do Tymoteusza (1 Tm)
* 2 List do Tymoteusza (2 Tm)
* List do Tytusa (Tt)
* List do Filemona (Flm)
2 5 2
2009-11-18T20:30:39+01:00
Listy do Rzymian,
dwa listy do Koryntian
list do Galatów
cztery Listy więzienne (listy do: Efezjan, Filipian, Kolosan i do Filemona),
trzy Listy pasterskie (dwa listy do Tymoteusza i list do Tytusa)
dwa Listy napisane najprawdopodobniej jako najwcześniejsze Listy Pawła, w których zajmuje się on szczególnie kwestią powrotu Jezusa (1 i 2 list do Tesaloniczan)
1 3 1