Zad1) Ile zwojów powinno posiadać uzwojenie wtórne transformatora prztwarzającego napiecie przemienne o wartosci maksymalnej 200 V na napięcie przemienne o wartosci maksymalnej 20 V, jeżeli uzwojenie pierwotne tego transformatora ma 100 zwojów?

2

Odpowiedzi

2009-11-18T20:44:05+01:00
U₁ - napięcie strony pierwotnej = 200 V
U₂ - napięcie strony wtórnej = 20 V
z₁ - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego = 100
z₂ - liczba zwojów uzwojenia wtórnego
U₁/U₂ = z₁/z₂
z₂ = U₂z₁/U₁ = 20 razy 100/200 = 2000/200 = 10 zwojów
uzwojenie wtórne powinno posiadać 10 zwojów
2009-11-18T21:21:12+01:00
U1/U2=z1/z2
z2=U2*z1/U1=20*100/200=10zwojow
jakiś dziwny ten transformator