Odpowiedzi

2009-11-18T20:41:21+01:00
TALES:
-Początkiem wszechrzeczy jest woda.
- Najsilniejszą rzeczą jest konieczność, wszystkim bowiem rządzi.
- Człowieka ocenia się wedle pieniędzy: nikt, kto biedny, nie cieszy się szacunkiem.
-Nie bogać się w nieuczciwy sposób, żebyś nie ściągnął na siebie złej sławy tych, którzy ci zaufali.
-Noc jest przedsionkiem dnia.
- Poznaj samego siebie.
- Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni.
-Jak ty rodzicom, tak dzieci tobie.
-Księżyc pożycza światło od słońca.
-Najdziwniejszą rzeczą, jaką w życie widziałem, był stary tyran.
- Niczym się nie różni śmierć od życia.
- Nieszczęśliwy ten, kto poniechał nadziei.
PITAGORAS:
-Niełatwo iść przez życie kilkoma drogami równocześnie.
-Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.
-Kto zatraca się w cierpieniu, nie może być człowiekiem wolnym.
-Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci.
-Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia.
-Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.
-Natura jest wszędzie taka sama.
-Dwie najkrótsze odpowiedzi: Tak i Nie, wymagają najdłuższego zastanowienia.
-U przyjaciół wszystko jest wspólne.
SOKRATES:
-Często język wyprzedza myśli.
-Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi - próżność.
-Często język wyprzedza myśli
-Najmądrzejszy jest, który wie czego nie wie.
-Scio me nihil scire.
Wiem, że nic nie wiem.
TUKIDYDES:
-Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga.
-Lepiej eliminować przestępców, niż współczuć ich ofiarom.
-Narody tracąc pamięć, tracą życie.
-Ból oczyszcza duszę.
2009-11-18T20:41:50+01:00
Tales:
Dla cierpiącego fizycznie potrzebny jest lekarz, dla cierpiącego psychicznie-przyjaciel.

Cnota zbawia tego, który jej nie unika.

Człowieka ocenia się wedle pieniędzy: nikt kto biedny, nie cieszy się szacunkiem.

Żadne drzewo nie rośnie bez korzeni, podobnie i ludzie więdną bez rozsądku.

Sprawiedliwość jest silniejsza nawet od prawa.

Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni.

Pitagoras:
Bądź bądź sobą chociażby inni nie byli

Sokrates:
Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Tukidydes:
Najlepszą kobietą jest ta, o której najmniej mówią

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:47:54+01:00
Tales:
1.Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni.
2.Noc jest przedsionkiem dnia.
3.Jak ty rodzicom, tak dzieci tobie.
3.Księżyc pożycza światło od słońca.
4.Najdziwniejszą rzeczą, jaką w życie widziałem, był stary tyran
5.Najtrudniej poznać samego siebie.
6.Niczym się nie różni śmierć od życia.

Pitagoras:
1.Niełatwo iść przez życie kilkoma drogami równocześnie.
2.Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.
3.Kto zatraca się w cierpieniu, nie może być człowiekiem wolnym.
4.Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci.
5.Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia.
6.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.
7.Natura jest wszędzie taka sama.
8.Dwie najkrótsze odpowiedzi: Tak i Nie, wymagają najdłuższego zastanowienia.
9.U przyjaciół wszystko jest wspólne.

Sokrates:
1.W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych.
2.Meden agan. (gr.)
Ne quid nimis. (łac.)
Wszystko w miarę.
3.Znajdujesz to, czego szukasz, umyka ci to, co zaniedbujesz.
4.Wiem, że nic nie wiem.
5.Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.
6.Często język wyprzedza myśli.
7.Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi - próżność.
8.Edimus, ut vivamus, non vivimus ut edamus.
Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść.
9.Najmądrzejszy jest, który wie czego nie wie.

Tukidydes:
1.Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga.
2.Ból oczyszcza duszę
3.Lepiej eliminować przestępców, niż współczuć ich ofiarom.
4.Najlepszą kobietą jest ta, o której się najmniej mówi.
5.Narody tracąc pamięć, tracą życie.