Odpowiedzi

2009-11-18T20:35:53+01:00
Łodyga ma charakterystyczną budowę. Centrum zajmuje wielki kanał powietrzny wystepuja też duże przestwory międzykomorowe. Łodyga ma budowę członowaną. W węzłach oddzielonych długimi międzywęźlami , wyrastają okólki łuskowatych liści zrośniętych w pochewkę. Liście można podzielić na zarodnionośne (sporofile) i liście płonne. Liście zarodnionośne mają postać tarczek u spodu których wyrastają zarodnie. Sporofile są zebrane w kłos zarodnionośny zwany sporofilostanem lub strobil.
WIDŁAKI: np widliczka (Selaginella)
sporofit jest niewielką (do 10cm) ulistnioną roślina. Ma Łodyga ma postać płożącej się i dychotomicznie rozgałęzionej łodygi. Liście zarodnionośne tworzą kłos na szczycie łodygi. W dolnej częsci kłosa znajdują sięmakro i mikrosporangia.
PAPROCIE
Łodyga u paproci może być prosto wzniesiona lub mieć postać kłacza. Kłącze jest schowane w ziemi i na całej długości wyrastają z niego drobne korzenie. Krótki odcinek wystaje nad ziemię. Cechą charakterystyczną paproci są duże, często pierzaste lub wielokrotnie pierzaste liście, które w młodym sporoficie są zwinięte na kształt parasola. U niektórych gatunków sporofile róznią się od trofofili. Sporofile na spodniej stronie zawierają kupki zarodni okryte zawijką i otoczone pierścieniowym mechanizmem otwierającym. W wyniku utraty wody pierścień wygina się w stronę przeciwną niż w położeniu pierwotnym i rozrywa zarodnię.


Prosze o uznanie tej odpowiedzi za najlepszą... Dzieki..
4 4 4
2009-11-18T21:24:50+01:00
BUdowa TOrfowca
W liściach torfowców znajdują sie dwa rodzaje komórek. Drobne , żywe,zielone przeprowadzają fotosyntezę a duze i martwe gromadza w swym wnetrzu wodę
4 4 4
2009-11-18T21:43:56+01:00
Liczne drobne listki zbudowane się z lezących na przemian dwóch rodzajów komórek - żywych( zdolnych do fotosyntezy ) i martwych (magazynujących wodę)
3 4 3