Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T20:52:20+01:00
Cząsteczkowy: Na2CO3 + 2H2O --> 2NaOH + CO2 + H2O
jonowy: 2Na⁺ + CO3 ²⁻ + 2 H2O --> 2Na⁺ + 2OH⁻ + CO2 + H2O
jonowy skrócony: CO3 ²⁻ + H2O --> 2OH⁻ + CO2
odczyn zasadowy - obecność jonów OH⁻
2009-11-18T22:14:34+01:00
Cząsteczkowy: Na₂CO₃ + 2H₂O ---> 2NaOH + CO₂ + H₂O

Jonowy: 2Na⁺ + CO₃ ²⁻ + 2H₂O ---> 2Na⁺ + 2OH⁻ + CO₂ + H₂O

Jonowy skrócony: CO₃²⁻ + H₂O ---> 2OH⁻ + CO₂

Odczyn zasadowy - obecność jonów wodorotlenowych [OH⁻]