Odpowiedzi

2009-11-18T20:38:32+01:00
Oświecenie” – osiągnięcie stanu pełnej wiedzy – to pierwsze tego słowa znaczenie. Oświecony, to człowiek, którego umysł obejmuje Wszechświat, jednoczy się z nim i staje się tożsamym. Oświecenie to pozbycie się bariery ułomnego ciała. Oświecony to w buddyzmie, Budda - przebudzony, nie bóg, lecz równy bogu bo tak samo świadomy istnienia.

Oświecenie ma nie tylko tak radykalne znaczenie. To także określenie procesu, procesu dawania wiedzy, przekazywania idei, kształtowania ducha i umysłu, to wreszcie przekształcanie profana w masona.

Oświecenie to także nazwa epoki, w której dano światu światło wolności i rozumu, która zrodziła takich ludzi jak Voltaire.
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:43:24+01:00
Oświecenie to metafora światła stosowana jako odcięcie się od poprzedniej epoki. Przenośnia ta odnosi się do:
a)Światła nowej epoki, następującego po pogardzanym "ciemnym baroku", światła klasycystycznej, przejrzystej i harmonijnej poetyki, konfrontowanej z mrocznym obrazowaniem i ekscytującą lecz udziwnioną wyobraźnią twórców baroku
b) Światło ideałów wielkiej rewolucji francuskiej, wolności, równości i braterstwa.
2 4 2
2009-11-18T20:57:08+01:00
Oświecenie” – osiągnięcie stanu pełnej wiedzy – to pierwsze tego słowa znaczenie. Oświecony, to człowiek, którego umysł obejmuje Wszechświat, jednoczy się z nim i staje się tożsamym. Oświecenie to pozbycie się bariery ułomnego ciała. Oświecony to w buddyzmie, Budda - przebudzony, nie bóg, lecz równy bogu bo tak samo świadomy istnienia.

Oświecenie ma nie tylko tak radykalne znaczenie. To także określenie procesu, procesu dawania wiedzy, przekazywania idei, kształtowania ducha i umysłu, to wreszcie przekształcanie profana w masona.

Oświecenie to także nazwa epoki, w której dano światu światło wolności i rozumu, która zrodziła takich ludzi jak Voltaire.
1 3 1