Odpowiedzi

2009-11-18T22:46:58+01:00
D Alk. = 0,79 g/cm3
m r = 300 g
Cp = 39 %

Cp = ms * 100 % / mr => ms = Cp * mr/ 100 %

ms (Alk.) = 39 % * 300 g / 100 % = 117 g

d = m/V => V = m/d

V Alk. = 117g / 0,79 g/cm3 = 148,1 cm3

m H2O = 300 g - 117 g = 183 g
VH2O = 183g / 1g/cm3 = 183 cm3

Należy zmieszać 148,1 cm3 alkoholu etylowego i 183 cm3 wody.
3 5 3