Wyłącz największy wspólny czynnik i oblicz wartośc liczbową wyrażenia:
a) 0,5x do kwadratu + 5x dla x= -20
b) 3abc - 3ac dla a= -1/6 b= -8 c=2/3
c) 4a do kwadratu b do sześcianu + 8a do sześcianu b do kwadratu dla a= -0,1 b=10
d) -12x do potęgi 5 + 16x do potęgi 4 dla x=-1/3
e) 5x do kwadratu yz - 10xyz dla x=-1 y=2 z=1/5
f)48a do potęgi 8 - 16a do potęgi 6 + 32a do potegi 4 dla a=1/2

1

Odpowiedzi

2009-11-18T23:26:07+01:00
Wyłącz największy wspólny czynnik i oblicz wartośc liczbową wyrażenia:
a) 0,5x² + 5x=x(0,5x+5)
dla x= -20
-20(0,5*(-20)+5)=100


b) 3abc - 3ac= 3ac(b-1)
dla a= -1/6 b= -8 c=2/3
3*(-1/6)*(2/3)(-8-1)=
=-⅓(-9)=3

c) 4a²b³ + 8a³b ² =4a²b²(b+2)
dla a= -0,1 b=10
4(-0,1)²(10)²(10+2)=48

d) -12x⁵ + 16x⁴ =-4x ⁴(3x-4)
dla x=-1/3
-4(-⅓)⁴(3*⅓-4)=-4/81*(-3)=4/27


e) 5x² yz - 10xyz =5xyz(x-2)
dla x=-1 y=2 z=1/5
5(-1)*2*1/5(-1-2)=6

f)48a ⁸ - 16a ⁶ + 32a ⁴=16x⁴(3a⁴-x²+2)
dla a=1/2
16(½)⁴(3(½)⁴-(½)²+2)=3/16-1/8+2=3/16-2/16+2=2 i 1/16
1 4 1