Na podstawie opisów rozpoznaj elementy budowy wewnętrznej liścia.
1) Komórki tej warstwy ściśle do siebie przylegają. Większość jest pozbawiona chloroplastów.
2) Odpowiada za transport produktów fotosyntezy z liści do pozostałych części rośliny.
3) Komórki są luźno ułożone, a pomiędzy nimi występują przestrzenie międzykomórkowe.
4) Roddzaj miękiszu utworzony z wydłużonych komórek ustawionych prostopadle do powierzchni liścia.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T21:55:05+01:00
1) skórka
2)łyko
3)korek
4)miękisz asymilacyjny dzieli się na palisadowy i gąbczasty no to ten gąbczasty to jets ten o ktory ci chodzi;p
2 5 2