Proszę o pomoc bardzo potrzebuję to zadanie na jutro:
Rowerzysta przejechał pierwsze 5 km ze średnią prędkością 20km/h , a następne 12km ze średnią prędkością 16km/h. Z jaką średnią prędkością jechał na całej trasie i w jakim czasie ją przebył

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T21:07:41+01:00
V₁=20km/h t₁=? t₂=? t₃=?
v₂=16km/h s₃=? v₃=?
s₁=5km
s₂12km
v=s/t
t=s/v
t₁=5km / 20km/h=0,25h
t²=12km / 16km/h=0,75h
t₃=t₁+t₂
t₃=0,25h+0,75h=1h
s₃=s₁+s₂
s₃=12km+5km=17km
v₃=17km / 1h=17km/h
odp v₃=17km/h t₃=1h
jak miałbyś jakieś pytania do zadania to pisz

Pozdro
1 1 1
2009-11-18T21:16:15+01:00
Dane:
s1 - 5km
v1 - 20 km/h
s2 - 12 km
v2 - 16 km

szukane:
Vśr?
Tc ?

Obliczam czas w jakim rowerzysta przebył w ciągu 5 km
v1 = s1/t1
t1 = s1/v1
t1 = 5 km / 20 km/h
t1 = 0,25h
Obliczam czas w jakim rowerzysta przebył 16 km
v2 = s2/t2
t2 = s2/v2
t2 = 12km/16km/h
t2 = 0,75h
Obliczam całkowitą drogę
s1+s2 = Sc
5 km +12 km = 17 km
obliczam prędkość całkowity czas
t1 + t2 = Tc
0,25 h + 0,75 h = 1h
Obliczam predkość średnią
Vśr = Sc/Tc
Vśr = 17km/1h
Vśr = 17 km/h