Odpowiedzi

2009-11-18T20:59:40+01:00
Protozoologia, dział nauk zoologicznych zajmujący się badaniem jednokomórkowych organizmów zwierzęcych zwanych pierwotniakami.

Rozwój protozoologii został zapoczątkowany wraz z wynalezieniem mikroskopu (1590), a do rozwoju tej nauki przyczyniło się jego udoskonalenie w 2. połowie XVII w. przez A. van Leeuwenhoeka, który też rozpoczął obserwację pierwotniaków.

Znacznym postępem w dziedzinie protozoologii było odkrycie na przełomie XIX i XX w. pierwotniaków chorobotwórczych, m.in. zarodźca malarii. Z uwagi na łatwość obserwacji i hodowli liczne gatunki pierwotniaków są przedmiotem badań wielu dziedzin nauk przyrodniczych, m.in. genetyki i fizjologii.

Protozoologia zajmuje się m.in. systematyką, morfologią, fizjologią pierwotniaków, szczególnie duże znaczenie ma jej gałąź badająca pierwotniaki pasożytnicze, zwana protoparazytologią.
11 3 11
2009-11-18T21:00:45+01:00
Przedmiotem badań protozoologii są pierwotniaki
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T21:00:47+01:00
Przedmiotem badań są organizmy jednokomórkowe zwierzęce zwane pierwotniki
15 4 15