Przetłumacz zdania na angielski:
-Używanie antyperspirantów w kulkach, nie dezodorantów w sprayu zawierających freony.
-Zabieranie na zakupy własnej torby, aby nie pakować produktów w plastikowe torebki ze sklepu.
- Dbanie o czystość środowiska, nie wyrzucanie śmieci na ulicę.
-Zwracanie większej uwagi na kupowane produkty.

3

Odpowiedzi

2009-11-18T21:13:46+01:00
- Applying antiperspirants in balls, of not spray deodorants containing freons. - Taking the own bag for the shopping in order not to pack products into plastic bags from the shop. - Caring for the cleanness of the environment, not reproaching is making a mess to the street. - Returning the greater attention to bought products
2009-11-18T21:15:12+01:00
-The use of antiperspirants in the balls, spray deodorants do not contain freon.
-Taking their own shopping bags so as not to pack the products in plastic bags from the store.
- Caring for a cleaner environment, not throwing garbage on the street.
-Paying more attention to the purchased products.
2009-11-18T21:22:31+01:00
-The use of antiperspirants in the balls, spray deodorants do not contain freon.
-Taking their own shopping bags so as not to pack the products in plastic bags from the store.
- Caring for a cleaner environment, not throwing garbage on the street.
-Paying more attention to the purchased products.
1 5 1