Odpowiedzi

2009-11-18T22:10:00+01:00
Współcześni chrześcijanie korzystają z darów Ducha świętego. W życiu chrześcijanina konieczna jest wiara. Życie chrześcijanina powinna charakteryzować nadzieja. Życie chrześcijanina oparte jest na miłości. Wiara nadzieje i miłość to 3 cnoty boskie. Otrzymujemy je w sakramencie chrztu. Źródłem wiary, nadzieji i miłości jest Duch Święty. Duch Święty jednoczy i umacnia wspólnotę kościoła, uświęca, prowadzi do pełni wiary, przuciąga ludzi do Chrystusa, przypomina słowa Chrystusa, pomaga zrozumieć znaczenie śmierci Jezusa i Jego Zmartwychwstania. Duch Święty jest jedną z osób Trójcy Świętej. Jest współistotny Bogu i Synowi. Jest pocieszycielem i Duchem prawdy. Jest tym, który nas wszystkiego nauczy i przypomni nam to co powiedział Jezus. Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie.

Ożywiające działanie Ducha Świętego w sakramentach:
Chrzest - zapewnia ochrzczonego, że Bóg dochowuje obietnic związanych z udzielonymi darami.
Bierzmowanie - Chrześcijanin zostaje uzdolniony do świadczenia o darach przyniesionych ludzkości przez Jezusa.
Eucharystia - Chrystus dając siebie za pokarm ofiarowuje ludziom owoce swej męki, śmierci i zmartwychwstania. Zapewnia ludzi o tym, że kto będzie spożywał jego ciało, ten będzie żył na wieki.
Współcześni chrześcijanie prawie na każdym kroku swojego życia korzystają z Darów Ducha Św.

Oprócz sakramentów:
- chrześcijanin doświadcza mocy Ducha Ożywiciela w trudnych sytuacjach swojego życia, wtedy kiedy potrzebuje pomocy, bo nie widzi już wyjścia z danej sytuacji.
- Duch Święty nawraca ludzi, którzy przestali wierzyć w Boga


Na czym polega ożywiające działanie Ducha Świętego ?
Duch Święty ożywia w nas naszą wiarę. Przypomina nam swoła Jezusa.
2 5 2