Odpowiedzi

2015-07-21T21:17:38+02:00
Znaczenie w przyrodzie ;
 -przyczyniają się do powstawania nowych siedlisk i gleb
-powodują powstawanie  próchnicy w glebie

 
-tworzą torfowiska  i wpływają na kształtowanie się klimatu
- zabezpieczają ziemię przed wywianiem przez wiatr,
 -służą jako skala porostowa

 -ogniwo łańcucha pokarmowego

-pokrywają glebę zwartymi darniami i zmniejszają jej parowaniem

-stanowią pożywienie dla zwierząt

Znaczenie dla człowieka;
-tworzy się z nich barwniki i lekarstwa
-są wykorzystywane do produkcji niektórych leków

 -można je wykorzystać do ocieplania domów
-mogą być stosowane jako opał i próchnica w ogrodnictwie

-używane bywają również do uszczelniania budynków
drewnianych.
  -zasiedlają różne nieużytki
-zapobiegają erozji gleby
-po obfitych opadach zabezpieczają przed zbyt szybkim spływaniem do rzek, a w konsekwencji powodziom
-warstwa mszysta podczas deszczów chłonie wodę i magazynuje ją