1. Tlen i azot można otrzymac w procesie destylacji skroplonego powietrza. Który z tych pierwiastków chemicznych pierwszy odparuje i dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.

2. Azot z tlenem tworzą kilka rodzajów tlenków. W jednym z nich stosunek masy tlenu do masy azotu wynosi 4 : 7. Oblicz masę azotu, znajdującego się w 55g tego tlenku azotu.

3. Oblicz, ile kilogramów azotu znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach 3m x 4,5m x 2,5m. Gęstośc azotu w temperaturze 25C i przy ciśnieniu 1013 hPa wynosi 1,146 g/dm³.

2

Odpowiedzi

2012-07-15T15:12:27+02:00

zad.1

Pierwszy odparuje azot, ponieważ jego temperatura wrzenia jest mniejsza od temperatury wrzenia tlenu.

 

 

zad.2

O:N=4:7

 

4+7=11

 

7----------------11

xg--------------55g

 

xg=7*55g/11

xg=35g azotu

 

 

zad.3

V=a*b*c

V=3m*4,5m*2,5m

V=33,75m³ 

 

Azot zajmuje 78% objętości powietrza.

 

0,78*33,75m³=26,325m³=26325dm³

 

V(N)=26325dm³

d=1,146g/dm³

m=?

 

d=m/V     /*V

m=d*V

 

m=1,146g/dm³ * 26325dm³

m=30168,45g≈30kg

2012-07-15T15:19:08+02:00

Zadanie 1.

 

Musimy porówna temperatury wrzenia tych dwóch pierwiastków. Ten, który będzie miał mniejszą temperaturę wrzenia odparuje jako pierwszy.

 

Temperatura wrzenia azotu: -195.8°C

Temperatura wrzenia tlenu: -182.97°C

 

Odp.: Jako pierwszy odparuje azot, ponieważ ma niższą temperaturę wrzenia niż tlen.

 

 

Zadanie 2.

 

1° Obliczamy na ilę musimy podzielić masę tego tlenku aby znaleźć masę jednej całości:

 

4+7=11

 

55g:11=5g

 

Z tego wynika, że jedna całość ma 5g masa siedmiu całości będzie nam mówiła ile azotu znajduje się w tym związku chemicznym:

 

7*5g=35g

 

Odp.: Masa azotu jaka jest zawarta w tym tlenku wynosi 35g.

 

 

Zadanie 3.

 

Obliczamy objętość pokoju:

 

V=3m*4.5m*2.5m=33.75m³

 

Korzystamy z proporcji - azotu stanowi 78.08% powietrza

 

33.75m³ -------- 100%

x           --------- 78.08%

 

x=\frac{78.08\%*33.75m^{3}}{100\%}=26.352m^{3}

 

Musimy teraz zamienić jednostki:

 

d=1.146\frac{g}{dm^{3}}=1.146\frac{0.001kg}{0.001m^{3}}=1.146\frac{kg}{m^{3}}

 

Podstawiamy do wzoru:

 

\\d=\frac{m}{V}\\ 1.146\frac{kg}{m^{3}}=\frac{m}{26.352m^{3}}\\ 1.146\frac{kg}{m^{3}}*26.352m^{3}=m\\ m\approx30.2kg

 

Odp.: W tym pomieszczeniu znajduje się ok. 30.2kg azotu.

 

 

 

 

Pozdrawiam :)