1. Obok opisu procesu wpisz jego nazwę.

A . Pobieranie i przyswajanie pokarmu. ............................
B. Uwalnianie energii z pobranego pożywienia . ............................
C. Powstawanie nowych osobników danego gatunku . .........................

2. Do podanych nazw organizmów dopasuj właściwe pojęcia .

fermentacja mlekowa , rozwój złożony , dymorfizm płciowy , pączkowanie , saprofag , padlinożerca ,paw - ......................................................
Bakteria - ................................................
dżdżownica - ...............................................
sęp - .......................................................
stułbia - ...................................................
motyl - ....................................................


3. Uzupełnij diagramy , a nastepnie napisz , które z poniższych procesów zachodzą u motyla . Wybór uzasadnij .

A. glukoza + .......... -> ............. + woda + ..................
B. ........... -> larwa -> ..........
C. dwutlenek węgla + woda - > ......... + tlen


.................................................................

To poniżej w jednym zdaniu bo to z krzyżówki . :-D

4. Gaz ten stanowi 21 % składu powietrza wdychanego .

...........................................................


5. Zmiany zachodzące w życiu osobnika .

..........................................................

6. Organella , w której zachodzi proces fotosyntezy .

..............................................................

2

Odpowiedzi

2009-11-18T21:33:21+01:00
1)
a-Odżywianie
b-Oddychanie
c- rozmnażanie
2)
bakteria- fermentacja mlekowa
paw- rozwój złożony
dżdżownica- saprofag
sęp- padlinożerca
stułbia- pączkowanie
motyl- dymorfizm płciowy
3)
a) glukoza+dwutlenek węgla-cukier, wod,tlen
b)kokon-larwa-motyl
c)cukier
4 tlen
5 rozwój
6 chloroplast
8 2 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T21:45:34+01:00
1.
a -Odżywianie
b - Oddychanie
c - Rozmnażanie
2.
- fermentacja mlekowa
- rozwój złożony
- saprofag
- padlinożerca
- pączkowanie
- dymorfizm płciowy
3.
a) glukoza+dwutlenek węgla-cukier, woda,tlen
b) kokon-larwa-motyl
c) cukier

4 - To tlen
5 - To rozwój
6 - To chloroplast
5 4 5